Behorren, zaldien eta astoen ukuilua

Nave de cabras y vacas. Granja Escuela Haritz Berri
Ahuntzak eta behia
2014.10.09
Conejos, ovejas y cerdos. Granja Escuela haritz Berri
Untxien, ardien eta txerrien
2014.10.11

Behorren, zaldien eta astoen ukuilua

Picadero. Caballos. Granja Escuela Haritz Berri

9 ukuilu aurki daitezke. Bertan poneyak, zaldiak eta astoak daude.

Behorra